Project partners

Institute of Technology Tralee

координатор, Трали, Ирландия

Технологическият институт в Трали (ITT), Ирландия, е участвал в редица програми на Европейския съюз и в национален мащаб като партньор и като водеща организиция. Представителите на академичния състав на института участват в много национални и интернационални мрежи, които са подходящи за разпространяването на основните идеи на проекта. ITT е водеща академична институция от създаването си досега със значими постижения в областта на преподаването, обучението и научните изследвания. Учебното заведение предлага широка гама от специалности в редовна и задочна форма на обучение в различни образователни степени – подготвително ниво, сертификати, бакалавърска, магистърска и докторска степен. Изследователската дейност в института е на световно ниво. Разположен в два кампуса с лесен достъп от центъра на града, ITT има заслужената репутация на учебно заведение, предлагащо удобство и успех. Общността от 250 преподаватели и над 3500 студенти от Ирландия, Европейския съюз и извън ЕС създава комфортна атмосфера за новодошлите. Институтът се намира до Технологичния парк на Кери и поддържа взаимоотношения с разположените в парка компании. Планът ни за развитие за милиони евро вече е дал значими резултати в областта на спорта, преподаването и изследователската дейност.

Association of Higher Education Careers Services

Мейнут, Ирландия

Асоциацията за кариерно ориентиране във висшето образование в Ирландия (AHECS) е професионалната асоциация от съветници в областта на кариерното развитие и стажантските програми за сферата на висшето образование в Ирландия. В нея членуват 27 университета и института (в това число технологически институти) от северна и южна Ирландия. Предлага услуги за 180 000 студенти, на 50 000 от които им предстои завършване. Подробностите за членовете на асоциацията, работните групи, връзките с работодателите, организираните конференции и др. може са налични на адрес www.ahecs.ie.

Die Berater

Виена, Австрия

die Berater – консултантска фирма от Виена, Австрия, която е и координатор на друг международен европейски проект – CLC (Creative Learning Commumities, на бълг. Креативни общества за учене), е създадена през 1998 г. Предлага образователни семинари и тренинги както в самостоятелна форма на обучение, така и при групово обучение за организации и фирми. Курсовете варират от развиване на „меки“, т.е. личностни умения до езици и информационни технологии. Ориентирана към клиента, фирмата допринася за развитието на трудовия пазар в Австрия, предоставяйки на незаетите лица широка гама от квалификации. Основните сфери на дейност са: тренировъчни курсове за развиване на меки умения, курсове за повишаване на технологичната компетентност, езикови курсове, коучинг, съдействие в търсенето на работа, консултиране, семинари за за търсещи работа и европейски проекти. Ежегодно над 15 000 души се включват в различните предлагани от фирмата програми.

Trendence Institut GmbH

Берлин, Германия

Trendence е водеща европейска компания, специализираща в утвърждаването на фирмени брандове, маркетинг на персонала и набиране на служители. Ежегодно над 530 000 зрелостници, студенти и млади професионалисти от целия свят вземат участие в проучванията, които провеждаме относно техните кариерни планове и предпочитания за работодател. Резултатите от тези проучвания са ценна опора на отделите за човешки ресурси на организациите: предоставяйки достоверна, репрезентативна информация относно потенциални работодатели, те подпомат важни решения за прилагане на стратегии за маркетинг и привличане на кандидати. Освен това резултатите позволяват на училищата и университетите да преценят дейността си и да развият последователен стратегически подход. Изключителен интерес предизвикват класациите за най-желани работодатели „100-те най-добри“, създадени въз основа на данните от нашите проучвания. Тези класации служат като ръководни принципи и ориентири за медиите, работодателите и служителите на бъдещето.

Qualitas Forum Srl

Флоренция, Италия

Qualitas Forum Srl е агенция, предоставяща тренинг и консултиране от 1998 г. Има акредитация в Тоскана, Италия, за всички области на тренинга и професионалното ориентиране; сертифицирана е по ISO 9001. Специализира се в продължаващото образование (учене през целия живот) в публичната администрация, туризма, здравеопазването, иновациите, устойчивото развитие и подготовката на учители. Също така агенцията осъществява проекти, насочени към намирането на работа за хора на и над средната възраст, завръщането им сред работещите след продължителна пауза със специален фокус върху жените. Притежава богат опит в сферата на стартиращите компании и задълбочени умения в областта на корпоративната социална отговорност.
Концентрира се върху развитието на малкия бизнес, микропредприятията и индивидуалното предприемачество. Qualitas също така предлага курсове за усъвършенстване на подготовката на преподаватели.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Пловдив, България

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната. Предоставя подготовка на студентите в петте основни области на висшето образование: естествени науки, точни науки, хуманитарни науки, социални науки и икономика. В него се обучават средно около 15 000 студенти всяка година, включително студенти от други държави по програма Erasmus и други програми за студентска мобилност. 9-те факултета на университета предлагат широк спектър от програми в бакалавърско, магистърско и докторско ниво.

Danmar Computers LLC

Жешов, Полша

Danmar Computers е организация, която прoвежда професионално обучение в IT сферата и разработва и предоставя платформи и услуги за електронно обучение от 2000 година. Тя се занимава със следните дейности: обучения, разработване на програми и обучителни материали, консултиране, дизайн на уеб страници и платформи за електронно обучение. Danmar има многогодишен опит в изпълнението на европейски програми. Всички дейности на организацията се осъществяват чрез система на сътрудничество с национални и чуждестранни обучителни и консултантски институции, университети, училища, както и компании от частния сектор. Danmar провежда обучение и оказва подкрепа за хора в риск, включително безработни и жени. IT екипът на Danmar Computers има обширен опит в разработването на съвременни уеб-базирани приложения за образователни цели, включително такива, използващи Web 2.0 и различни мултимедийни технологии. Мисията на компанията е да насърчава образованието през целия живот и да осигурява равни възможности за достъп до образование за всеки чрез употребата на модерни технологии и иновативни обучителни методики.

University of Strathclyde

Глазгоу, Великобритания

Университетът в Стратклайд, Великобритания, е водещ международен технологически университет, който притежава надеждни връзки с бизнеса и различни отрасли на индустрията, предоставящи условия за успешна научноизследователска дейност. Фокусира се върху предприемачеството и развитието на различни умения, както и споделянето на знания с частния и обществения сектор. В ежегодната класация на в. „Таймс“ Университетът в Стратклайд печели титлата „Водещ университет на Великобритания“ за 2012 г., както и „Водещ университет в сферата на предприемачеството“ за 2013 г.

Global Village

Келце, Полша

Global Village е организатор на езикови школи от 1992 г. Те са едни от първите, акредитирани от Министерството на образованието на Полша и Полската асоциация за стандарти в областта на езиковото обучение. За серия от 400 радиоурока по английски GV получава наградата European Language Label през 2007 г., а за проект, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, през 2014 г. компанията получава наградата Comenius EduMedia. От 2008 г. Global Village взема участие в международни проекти като партньор или координатор.