Адаптиране на модула за кариерно развитие, създаден от AHECS, за студенти от езикови специалности
Разкриване на кариерни перспективи
Открийте

Анализ на нуждите по проекта CES&L презентация от фазата на проучване

Анализ на нуждите по проекта CES&L основни резултати

Анализ на нуждите по проекта CES&L отваряне на коментарите

Пилотна фаза на проекта CES&L резултати от пилотната фаза

Анализ на нуждите по проекта CES&L

Анализът на нуждите е процес, фокусиращ се върху изискванията на определена компания. Целта на анализа беше да се определят изискванията на различни компании относно уменията и компетенциите на висшистите със специално внимание към завършилите езикови специалности. Резултатите позволяват на преподавателите да разберат нуждите на трудовия пазар и по този начин да предложат специализирана помощ за завършващите.

Основни резултати от анализа на нуждите:

  • Най-разпространените начини за определяне на уменията на кандидатите остават CV-то и интервюто лице в лице, следвани от тест за определяне на компетенциите и онлайн формуляра за кандидатстване.
  • Рекрутърите са удовлетворени от предприемаческите умения на висшистите, както и уменията им за ефективна и самостоятелна работа, за осъществяване на писмена и устна комуникация. Областите, където е желателно развитие, са компютърните, технологичните и дигиталните умения.
  • Ефективната комуникация при изпълнението на ежедневните задължения в офиса (телефонни разговори, имейли, организиране на срещи и др.), използването на чуждия език на ниво, близко до владеенето на роден език, за общуване по специфични за сектора теми и използване на езика на същото ниво за социално общуване са умения, особено търсени от работодателите при наемане на завършилите езикови специалности.
  • Рекрутърите изглеждат удовлетворени от набора меки умения, които притежават наетите от тях висшисти, но конкретните резултати се различават за отделните държави.
  • Стажът, почасовата работа през лятото и опитът в чужбина (учене или работа) са сред най-ефективните начини за развиване на личностните умения.
  • Английският, немският, френският и испанският са сред най-търсените чужди езици в Европа (посочени по важност).
  • Най-разпространеният начин за определяне на компетентността са сертификати от официално признати центрове (Cambridge, TOEIC, TOEFL, TELC, Goethe Institute, DELF и др.). Освен това много компании са създали собствени тестове за проверка на чуждоезиковата компетентност.
  • Като цяло рекрутърите предвиждат увеличаване на броя позиции, подходящи за завършили езикови специалности висшисти заради глобализацията и международните проекти и откриването на нови пазари.

Аз съм

представител на висшето образование / кариерното ориентиране

Вход

студент/ка

Вход

работодател

Вход

Партньори в проекта

Institute of Technology Tralee

координатор
Трали, Ирландия

Association of Higher Education Careers Services

Мейнут, Ирландия

Die Berater

Виена, Австрия

Trendence Institut GmbH

Берлин, Германия

Qualitas Forum Srl

Флоренция, Италия

Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

Пловдив, България

Danmar Computers

Жешов, Полша

University of Strathclyde

Глазгоу, Великобритания

Global Village

Келце, Полша

постер на проекта

Флаер на проекта

Презентации от последната конференция

Колежът „Тринити“, Дъблин (TCD), септември 2017 г.

Видео от последната конференция

Колежът „Тринити“, Дъблин (TCD), септември 2017 г.

Фото галерия от последната конференция

Колежът „Тринити“, Дъблин (TCD), септември 2017 г.

Още подробности