Otwieranie perspektyw zawodowych - kurs podnoszący zatrudnialność absolwentów studiów językowych
Adaptacja kursu opracowanego przez Irlandzkie Stowarzyszenie Akademickich Biur Karier - AHECS
Dowiedz się więcej

Analiza potrzeb projektu CES&L prezentacja z fazy badawczej

Analiza potrzeb projektu CES&L główne ustalenia

Analiza potrzeb projektu CES&L komentarze

Faza pilotażu projektu CES&L wyniki pilotażu

Analiza potrzeb

Analiza potrzeb badała wymagania firm w sferze zasobów ludzkich. Celem tej analizy była ocena wymagań firm wobec umiejętności i kompetencji absolwentów, w szczególności absolwentów studiów językowych. Uzyskane wyniki pomagają praktykom, między innymi osobom zajmującym się edukacją, zrozumieć potrzeby rynku pracy, a tym samym zapewnić odpowiednie wsparcie dla absolwentów.

Kluczowe wnioski z analizy potrzeb:

  • Najczęstsze metody identyfikacji kwalifikacji absolwentów to nadal wywiady “twarzą w twarz” i CV z listem motywacyjnym, a następnie oceny kompetencji i aplikacja online.
  • Rekruterzy są zadowoleni z umiejętności związanych z przedsiębiorczością u absolwentów oraz z ich zdolności do efektywnej i niezależnej pracy, a także komunikacji pisemnej i ustnej. Doskonalenia wymagają umiejętności komputerowe, techniczne i cyfrowe.
  • Skuteczna komunikacja w codziennych zadaniach biurowych (rozmowy telefoniczne, e-maile, organizowanie spotkań itp.), komunikacja na poziomie bliskim rodzimego użytkownika języka w ramach tematów specyficznych dla branży i w sytuacjach towarzyskich to umiejętności, których rekruterzy poszukują u absolwentów kierunków językowych.
  • Rekruterzy wydają się być usatysfakcjonowani zestawem umiejętności miękkich u absolwentów, jednak z różnicami w poszczególnych krajach.
  • Ukończenie stażu, praktyki zawodowej, praca w niepełnym wymiarze godzin lub w okresie letnim oraz zdobywanie doświadczeń międzynarodowych (studia lub praca za granicą) są najskuteczniejszymi metodami wspomagania absolwentów w podnoszeniu ich umiejętności miękkich.
  • Angielski, niemiecki, francuski i hiszpański są najbardziej wymaganymi językami obcymi podczas rozmów o pracę w całej Europie (kolejność według ważności).
  • Certyfikaty językowe oficjalnie uznanych instytucji egzaminacyjnych (Cambridge, TOEIC, TOEFL, TELC, Instytut Goethego, DELF itp.) są wciąż najczęściej używanym wskaźnikiem znajomości języka. Ponadto wiele firm opracowało własne specyficzne testy dotyczące kompetencji językowych.
  • Prognozy przewidują wzrost liczby stanowisk wymagających znajomości języków w związku z globalizacją i międzynarodowymi projektami, a także ekspansją firm na zagraniczne rynki.

Jestem...

pracownikiem szkolnictwa wyższego / biura karier

Wejdź

studentem

Wejdź

pracodawcą

Wejdź

Partnerzy

Institute of Technology, Tralee

koordynator
Tralee, Irlandia

Association of Higher Education Careers Services

Maynooth, Irlandia

Die Berater

Wiedeń, Austria

Trendence Institut GmbH

Berlin, Niemcy

Qualitas Forum Srl

Florencja, Włochy

Plovdiv University "Paisii Hilendarski"

Płowdiw, Bułgaria

Danmar Computers

Rzeszów, Polska

Uniwersytet Strathclyde

Glasgow, Wielka Brytania

Global Village

Kielce, Polska

plakat projektu

ulotka projektu

Prezentacje z konferencji podsumowującej projekt

Trinity College Dublin, Irlandia, Wrzesień 2017

Wideo z konferencji podsumowującej projekt

Trinity College Dublin, Irlandia, Wrzesień 2017

Galeria z konferencji podsumowującej projekt

Trinity College Dublin, Irlandia, Wrzesień 2017

Więcej szczegółów