Partnerzy

Institute of Technology Tralee

koordynator, Tralee, Irlandia

Instytut Technologii w Tralee (ITT) uczestniczył w wielu programach unijnych i krajowych jako partner i jako wnioskodawca. ITT uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych sieciach, które będą pomocne w rozpowszechnianiu głównych założeń tego projektu. ITT jest liderem w nauczaniu od momentu powstania i od tego czasu zyskał reputację ośrodka przodującego w zakresie nauczania, uczenia się i badań. Instytut oferuje szereg kierunków studiów, stacjonarnych i zaocznych, od poziomu kursu przygotowawczego, przez licencjat, magisterium po studia podyplomowe i doktoranckie. Program nauczania w Instytucie jest wzbogacany przez światowej klasy program badań. Mieszczący się w dwóch kampusach, z łatwym dostępem do centrum miasta, ITT ma zasłużoną reputację jako instytucja przyjazna i sprzyjająca osiągnięciom studenta. Międzynarodowa wspólnota ponad 3500 studentów i ponad 250 pracowników akademickich tworzy przyjazne środowisko. Instytut współpracuje z firmami zgrupowanymi w położonym nieopodal parku technologicznym Kerry Institute. Plan rozwoju Instytutu, na który przyznano wiele milionów euro, już przyniósł widoczne postępy w dziedzinie sportu, dydaktyki i badań na uczelni.

Association of Higher Education Careers Services

Maynooth, Irlandia

AHECS – The Association of Higher Education Careers Services – jest zawodowym stowarzyszeniem doradców zawodowych i specjalistów pośrednictwa pracy dla szkolnictwa wyższego w Irlandii. Wśród członków jest 27 irlandzkich uniwersytetów, instytutów szkolnictwa wyższego i instytutów technicznych. Biura doradcze dla szkolnictwa wyższego obsługują 180 000 studentów studiujących w wyższych uczelniach, spośród których 50 000 to studenci ostatniego roku studiów. Dane członków stowarzyszenia, grupy zadaniowe, kontakty dla pracodawców, konferencje i inne informacje dostępne są na stronie www.ahecs.ie

Die Berater

Wiedeń, Austria

die Berater – to firma doradcza z siedzibą w Wiedniu (Austria), koordynator CLC. die Berater została założona 1998 roku i oferuje seminaria edukacyjne, szkolenia dla osób, organizacji i przedsiębiorstw. Oferuje szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, języków i technologii informatycznych. Jako zorientowana na klienta firma die Berater przyczynia się do rozwoju austriackiego rynku pracy i oferuje szeroki zakres kwalifikacji dla osób bezrobotnych. Główne obszary: umiejętności miękkie, szkolenia, kursy komputerowe, kursy językowe, szkolenia, outplacement, doradztwo, seminaria dla osób poszukujących pracy oraz nt. projektów unijnych. Ponad 15.000 osób uczestniczy w programach każdego roku.

Trendence Institut GmbH

Berlin, Niemcy

Trendence to wiodący europejski instytut badawczy specjalizujący się w promowaniu marki pracodawcy, marketingu personalnym i rekrutacji. Każdego roku ponad 530 000 absolwentów szkół, studentów i młodych profesjonalistów z wielu krajów bierze udział w naszych badaniach na temat ambicji zawodowych i pracodawców z wyboru.
Rezultaty tych badań są nieocenionym wsparciem dla działów HR różnych instytucji w podejmowaniu decyzji dotyczących rekrutacji i strategii marketingowych, dostarczając reprezentatywnych informacji na temat potencjalnych pracowników. Ponadto nasze wyniki pomagają instytucjom szkolnictwa wyższego w ocenie ich wyników i opracowaniu spójnej strategii działania. Ranking 100 najlepszych pracodawców, zestawiany na podstawie naszych badań, cieszy się szczególnym zainteresowaniem, działając jako punkt odniesienia dla pracowników, pracodawców i mediów.

Qualitas Forum Srl

Florencja, Włochy

Qualitas Forum Srl to działająca od 1998 roku, posiadająca certyfikat ISO 9001, agencja szkoleniowo-rozwojowa, akredytowana we wszystkich obszarach szkolenia i doradztwa przez Region Toskanii.
Qualitas specjalizuje się w kształceniu ustawicznym (uczenie się przez całe życie) dla administracji publicznej, turystyki, sektora opieki zdrowotnej, branż innowacyjnych. Tworzymy i realizujemy projekty mające na celu umożliwienie praktyki i reintegracji zawodowej osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Służymy swoim doświadczeniem w rozpoczynaniu działalności gospodarczej i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Zajmujemy się rozwojem małych i mikroprzedsiębiorstw oraz samozatrudnienia. Qualitas zajmuje się również szkoleniem nauczycieli i trenerów.

Plovdiv University “Paisii Hilendarski”

Płowdiw, Bułgaria

To Uniwersytet Paisii Hilendarski w Plovdiv jest wiodącym ośrodkiem nauczania, badań i kultury w mieście. Największa uczelnia w południowej Bułgarii i drugi co do wielkości bułgarski uniwersytet. Oferuje studia w pięciu głównych dziedzinach szkolnictwa wyższego: nauki przyrodnicze, nauki formalne, humanistyczne, społeczne i ekonomiczne. Średnio ponad 15 000 studentów zapisuje się na uniwersytet każdego roku, w tym studenci z innych krajów w ramach programu Erasmus lub innych programów mobilności. Dziewięć wydziałów Uniwersytetu oferuje szeroką gamę wiodących programów na studiach licencjackie, magisterskich i doktoranckich.
Centrum Języków i Komunikacji Międzykulturowej (CLIC) jest jednostką w ramach Wydziału Filologii i zajmuje się nauczaniem języków obcych, komunikacją międzykulturową oraz badaniami nad językiem, kulturą i komunikacją.

Danmar Computers LLC

Rzeszów, Polska

Danmar Computers to organizacja realizująca szkolenia zawodowe w dziedzinie IT oraz tworząca kursy e-learning od 2000 roku. Firma zajmuje się: szkoleniami, opracowywaniem programów i materiałów szkoleniowych, doradztwem, projektowaniem stron internetowych oraz systemów e-learning. Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Wszystkie działania są oparte na systemie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, szkołami, uczelniami i firmami prywatnymi w kraju i za granicą. Danmar prowadzi szkolenia i wspiera osoby bezrobotne i kobiety. Zespół techniczny Danmaru posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych aplikacji internetowych do stosowania w obszarze edukacji, w tym integracji z Web 2.0 i technologii multimedialnych. Misją Danmaru jest promowanie uczenia się przez całe życie i zapewnianie równych szans w dostępie do edukacji dla każdego z użyciem nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod szkoleniowych.

University of Strathclyde

Glasgow, Wielka Brytania

University of Strathclyde jest wiodącą międzynarodową uczelnią technologiczną, posiadającą silne powiązania badawcze z biznesem i przemysłem. Uniwersytet jest zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości i umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z sektorem prywatnym i publicznym. W konkursie Times Higher Education Awards University of Strathclyde został Uniwersytetem Roku 2012 roku i Przedsiębiorczym Uniwersytetem Roku 2013 r.

Global Village

Kielce, Polska

Global Village sp z o.o. prowadzi szkoły językowe od 1992 roku. Szkoła, jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała akredytację Kuratorium Oświaty, a także certyfikat jakości nauczania PASE. W 2007 Global Village otrzymała European Language Label za serię ponad 400 radiowych lekcji języka angielskiego, a w 2014 Comenius EduMedia Award w Berlinie za autorski projekt eu.everyplace-eu. Global Village bierze udział w międzynarodowych projektach jako partner lub wnioskodawca od 2008 roku.